Voor verwijzers

U kunt uw patiënten verwijzen via verwijzing naar onze website of direct (telefonisch). Indien de patiënt beschikt over een verwijsbrief, dan kan deze zichzelf aanmelden bij onze praktijk. Indien gewenst kunnen wij ook zelf uw patiënt benaderen; in dat geval vragen wij u de contactgegevens van uw patiënt met zijn of haar toestemming aan ons door te geven.

Als u een patiënt wil verwijzen naar de basis GGZ dan moet de verwijsbrief voldoen aan de volgende criteria :

  • vermoeden DSM-V stoornis
  • verwijzing GBGGZ
  • gegevens (incl AGB code) verwijzer
  • patiëntgegevens (inclusief BSN en verzekeringsnummer)
  • plaats en datum verwijzing
  • handtekening verwijzer

Er is een aantal stoornissen waarbij de behandeling momenteel niet vergoed wordt door de verzekering; zoals de aanpassingsstoornis, enkelvoudige fobie, levensfaseproblematiek, slaapstoornis, werkgerelateerde problemen en relatieproblemen. Behandeling voor deze problemen is binnen de praktijk wel mogelijk, maar de kosten komen dan voor rekening van de patiënt. In een enkel geval wordt deze zorg wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Wij zullen u als verwijzer berichten na intake en na afloop van het behandeltraject wanneer uw patiënt daarvoor toestemming geeft.