Tarieven: Basis GGZ

KOSTEN

Vergoeding via zorgverzekering

HELDER werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van je polis krijg je de behandeling gedeeltelijk, grotendeels of geheel vergoed (minus eigen risico). Vraag dus zelf na bij je zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan!
Op www.contractvrijepsycholoog.nl is meer informatie te vinden (ook een vergoedingenoverzicht van 2022)

ZORGMACHTIGING
Sommige zorgverzekeraars vereisen vanaf 2022 dat als je in zorg wilt bij een ongecontracteerde zorgverlener, je een zogenaamde zorgmachtiging aanvraagt. Op www.contractvrijepsycholoog.nl kan je bij vergoedingenoverzicht 2022 zien of dat ook bij jou zorgverzekeraar het geval is. Daarnaast adviseer ik om sowieso de voorwaarden mbt de ggz van je zorgverzekeraar te lezen.

ZORGPRESTATIEMODEL & TARIEVEN
Vanaf januari 2022 wordt het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd. Vanaf januari 2023 betaal je het bedrag van €151,07 voor een intake van 45 minuten en €173,40 voor een intake van 60 minuten. Voor een behandelgesprek van 45 minuten betaal je €128,40 en €152,50 als deze 60 minuten duurt. Je krijgt minimaal eens per maand een factuur die je in kunt dienen bij je zorgverzekeraar. Indien er sprake is geweest van emailcontact of intercollegiaal overleg, dan komt het bijbehorende bedrag hiervoor ook op de factuur van die maand te staan.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vind je op www.zorgprestatiemodel.nl

Je eigen risico betaal je elk kalenderjaar opnieuw.

BETALING
Omdat wij geen contracten hebben met zorgverzekeraars, schiet je jouw eigen behandeling voor. We factureren iedere maand  aan het einde van de maand, en mailen de factuur naar je toe. Deze voldoe je dan aan ons, waarna je deze kunt declareren bij de zorgverzekeraar.

AFZEGGEN AFSPRAAK
In het geval dat je om wat voor reden dan ook de afspraak binnen 24 uur afzegt of niet nakomt,  ontvang je van mij een nota voor die gemiste sessie van €100. Deze kosten worden in de regel niet door de verzekeraar vergoed.

Eigen risico
De zorgverzekering 2023 kent een eigen risico van 385 euro. Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.

Annuleren
Voor afspraken tijdens kantooruren die niet nagekomen kunnen worden, geldt een kostenloze annuleringstermijn van 24 uur. Voor afspraken in de avonduren (vanaf 18.00 uur) geldt een kostenloze annuleringstermijn van 48 uur. Het No-show tarief (wanneer u de sessie niet tijdig heeft afgezegd) bedraagt € 100,-.