Heb je onverhoopt een klacht over je behandeling?
Klachten kun je het beste zo snel mogelijk met ons bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Als het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks op te lossen, dan kun je gebruikmaken van de NVGzP. Deze kan een bemiddelaar aanwijzen om het gesprek te begeleiden. Kijk voor meer informatie op de website van de NVGzP voor de procedure.

Is je klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de NVGzP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de NVGzP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. De Klachtencommissie doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kan geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. Kijk op de website van de NVGzP voor de procedure:

Klachtenregeling-NVGzP-clienten